บทความ - เปรียบเทียบเช่ารถไฟฟ้า รุ่นไหนดี ?เช่ารถไฟฟ้า รุ่นไหนดี ?

Share :

เปรียบเทียบเช่ารถไฟฟ้า รุ่นไหนดี ?เปรียบเทียบเช่ารถไฟฟ้า รุ่นไหนดี ?
 

รถไฟฟ้า คืออะไร ?

          รถไฟฟ้า หรือรถ EV (Electric Vehicle) คือรถยนต์หรือพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งขับเคลื่อนหลักในการทำงาน โดยไม่มีการใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้ เช่น น้ำมันดีเซลหรือน้ำมันเบนซิน รถไฟฟ้า ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าในการเคลื่อนที่และขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไฟฟ้าที่ติดตั้งในรถ เป็นทางเลือกที่ยังคงได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี้

          ที่บอกว่ากำลังเป็นที่นิยมทางเราไม่ได้พูดผิดซึ่งสามารถดูได้จากยอดจดทะเบียนได้ และประเด็นสำคัญคือคนเราหันมารักษ์โลกมากขึ้นและกระแส Go green กำลังมาแรง โดยเจ้ารถไฟฟ้าก็เป็นอีก 1 อย่าง ที่ตอบโจทย์ ที่จะทำให้สังคมไม่มีมลพิษ

ข้อดีของการเช่ารถไฟฟ้า

                1. มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย : รถไฟฟ้าไม่ส่งออกก๊าซเสียจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง ทำให้มลพิษทางอากาศลดลงและช่วยลดการกระทบต่อภูมิอากาศในระยะยาว

                2. คุณประโยชน์ในการประหยัดค่าใช้จ่าย : การชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้ามักจะราคาถูกกว่าการเติมน้ำมันในรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิง นอกจากนี้ยังมีการลดค่าบำรุงรักษารถยนต์เนื่องจากไม่มีการใช้งานส่วนประกอบของเครื่องยนต์เบนซินหรือดีเซลที่ต้องการการบำรุงรักษา

                3. ความเงียบสงบ : รถไฟฟ้ามีการทำงานที่เงียบสงบมากเนื่องจากไม่มีเสียงจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงและไม่มีการทำงานของเครื่องยนต์แบบใช้เชื้อเพลิง

                4. การประหยัดพลังงาน : การผลิตไฟฟ้ามากขึ้นจากแหล่งพลังงานที่สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมทำให้อนาคตรถไฟฟ้ามีโอกาสมากขึ้นในการใช้พลังงานที่สะอาดและเพิ่มความยั่งยืนในการขับเคลื่อน

 

ค่าบริการในการเช่ารถไฟฟ้า ราคาเท่าไหร่ ?
 

รายการรถไฟฟ้าให้เช่า

ราคาเช่ารายเดือน

ราคาเช่ารายวัน

Nata V

21,400 บาท

1,284 บาท

MG EP Plus

29,960 บาท

2,033 บาท

BYD dolphin Extended Range

32,100 บาท

2,140 บาท

BYD Atto 3 Extended Range

36,380 บาท

2,461 บาท

ORA Good Cat 500 Ultra

34,240 บาท

2,354 บาท

** เงินมัดจำ 10,000 บาท ได้รับคืนหลังจากคืนรถภายใน 24 ชม. **

 

ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติรถไฟฟ้าให้เช่า

เช่ารถไฟฟ้ารับรถได้ที่ไหนบ้าง ?
 

- บริษัท Exclusive Car Rental ไม่มีค่าบริการ

   ที่ตั้ง : เลขที่ 489 ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000

- ค่าบริการจัดส่งนอกสถานที่ 1. บริเวณกรุงเทพ-นนทบุรี 1,070 บาท 2. บริเวณสมุทรปราการ 1,498 บาท 3. บริเวณสมุทรสาคร 1,712 บาท

 

เงื่อนไขสำคัญและเอกสาร ที่ต้องใช้ในการเช่ารถไฟฟ้าขับเอง มีอะไรบ้าง ?
 

เงื่อนไขการเช่ารถไฟฟ้า

1. ให้เช่ารถยนต์ขั้นต่ำ 1 วัน การนับวันเช่ารถยนต์ 1 วัน เช่าได้ 24 ชั่วโมง เช่น รับรถยนต์ วันที่ 1 มิถุนายน เวลา 10.00 น. คืนรถวันที่ 2 มิถุนายน เวลา 10.00 น. ถือเป็นการเช่ารถยนต์ 1 วัน หากคืนรถไม่ตรงเวลาที่กำหนด จะมีค่าปรับเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 535 บาท หากคืนช้ากว่า 5 ชั่วโมงขึ้นไป จะคิดเป็นราคา 1 วัน

2. กรณีการเช่ารถต่อ (เพิ่มจำนวนวันจากที่ระบุไว้ในสัญญา) ขอให้แจ้งล่วงหน้า 6 ชั่วโมง และชำระเงินค่าเช่าทันที

3. การชาร์จไฟฟ้า รับรถไฟฟ้าเต็ม คืนรถไฟฟ้าเต็ม เมื่อนำรถมาคืนและไม่ชาร์จไฟฟ้าคืนให้ หากมีเวลาเหลือลูกค้าสามารถนำรถไปชาร์จไฟคืนก่อนได้ แต่หากไม่สะดวกทางบริษัทจะคิดค่าบริการ 321 บาท รวมกับค่าชาร์จไฟฟ้าที่ชาร์จไปตามจริง

4. ประกันภัยรถยนต์ รถยนต์มีประกันภัยชั้น 1 ที่แถมมากับรถยนต์ โดยจะไม่รวมค่าเสียโอกาส หากซื้อประกันภัยแบบพิเศษ SCDW เพิ่ม หากชนมา ได้มัดจำคืนปรกติ ประกันภัยแบบพิเศษ SCDW = 535 บาท/วัน 10,700 บาท/เดือน เป็น Option สามารถเลือกซื้อเพิ่มได้

5. สูบบุหรี่ในรถยนต์ ค่าปรับ 3,000 บาท

6. นำสัตว์เลี้ยงขึ้นบนรถยนต์ ค่าปรับ 1,000 บาท

7. ลืมกุญแจไว้ในรถ ค่าปรับ 3,000 บาท + ค่าเดินทางของพนักงานตามระยะทาง

8. ทำกุญแจหาย ค่าปรับเบื้องต้น 10,000 บาท

9. กรณีขอรถทดแทนระหว่างการใช้งาน ค่ารถทดแทนอยู่ที่ 3,210 บาท/ครั้ง

10. ห้ามนำรถยนต์ออกนอกประเทศไทย

11. ห้ามเช่ารถยนต์ไปจำนำ

เอกสารในการเช่ารถไฟฟ้า

บุคคลทั่วไป

1. บัตรประชาชน

2. ใบขับขี่

3. บัตรเครดิต

ชาวต่างชาติ

1. หนังสือเดินทาง

2. ใบขับขี่สากล หรือใบขับขี่ในประเทศ

3. บัตรเครดิต

4. ตั๋วเที่ยวบินไป-กลับ ที่แสดงวันเวลาเดินทางชัดเจน

นิติบุคคล

1. หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน

2. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับรถยนต์เองจะต้องมีใบมอบอำนาจ* โดยมีข้อความสำคัญในการมอบอำนาจดังนี้

1. ให้ทำสัญญาเช่ารถยนต์

2. ให้รับมอบรถยนต์และใช้งานรถยนต์

3. บัตรประจำตัวประชาชน และใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

4. กรณีนิติบุคคลที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้นำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายมาด้วยในวันรับรถยนต์

 

ติดต่อเช่ารถไฟฟ้าขับเอง รายวัน รายเดือน ได้ที่ไหน ?
 

1. เว็บไซต์ : https://www.exclusive.co.th/car/detail/byd

2. ไลน์ : @exclusivecar สามารถจองแบบดิจิตอล

3. เบอร์ : 02-1260718

4. อีเมล : info@exclusive.co.th

 

 

อ่านเนื้อหาเกี่ยวกับการเช่ารถไฟฟ้าเพิ่มเติม

รถยนต์ไฟฟ้า 2023 ซื้อรุ่นไหนดี ? เปรียบเทียบราคารถ ev

เช่ารถevขับเอง นนทบุรี ราคาเท่าไหร่ ?

เช่ารถไฟฟ้าขับเอง สมุทรปราการ ใช้ในชีวิตประจำวันง่ายๆ ได้ที่ Exclusive Car Rental

 

ช่องทางติดตามเนื้อหาใหม่ของเรา

Facebook : https://www.facebook.com/exclusive.co.th

Youtube : https://youtube.com/@ExclusiveCarRental

Tiktok : https://www.tiktok.com/@exclusivecarrental1?_t=8d2Xd66KZ98&_r=1

Created : 30-10-2023

บทความที่น่าสนใจ

เช่ารถอัลพาร์ด ขับเอง รถตู้หรู ไปเที่ยวเขาใหญ่

เช่ารถตู้ รายวัน ขับเอง จากกรุงเทพไปต่างจังหวัด ราคาเท่าไหร่ ?