บทความ - เช่ารถระยะยาว บริการเช่ารถรายปี สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาบริการให้เช่ารถระยะยาว บริการเช่ารถรายปี สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

Share :

เช่ารถระยะยาว บริการเช่ารถรายปี สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาExclusive car rental ให้บริการเช่ารถระยะยาว เช่ารถรายปี สำหรับนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา

เช่ารถระยะยาว คืออะไร ?

เช่ารถระยะยาว คือ การทำสัญญาเพื่อเช่ารถในระยะเวลา 3-5 ปีขึ้นไป ส่วนใหญ่จะเป็นการเช่ารถขับเองโดยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล เพื่อใช้งานรถยนต์ในชีวิตประจำวัน หรือใช้เพื่อการดำเนินงาน ดำเนินธุรกิจของผู้เช่า ซึ่งรถเช่าระยะยาวก็มีหลากหลายประเภทเช่น เช่ารถตู้ เช่ารถ 7 ที่นั่ง เช่ารถไฟฟ้า เช่ารถหรู การเช่ารถระยะยาวเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการเช่ารถยนต์ในระยะเวลานานๆ และมีความคุ้มค่าในทางเศรษฐกิจ เป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการซื้อรถยนต์ใหม่ๆ หรือการเช่ารถระยะสั้น

 

เช่ารถระยะยาว ให้บริการเช่ารถยนต์ประเภทไหนบ้าง ?
 

ประเภทรถยนต์

คำอธิบายลักษณะการเช่าระยะยาว

เช่ารถยนต์ 7 ที่นั่ง

• รถยนต์ 7 ที่นั่ง ระยะยาว คือ รถยนต์ที่สามารถบรรจุคนนั่งได้สูงสุด 7 คน ซึ่งประกอบด้วยที่นั่งสำหรับคนขับและผู้โดยสาร

• มีการออกแบบเพื่อรองรับจำนวนคนนั่งมากกว่ารถยนต์ปกติ โดยจะมีแถวที่นั่ง 3 แถว ที่นั่งในแถว 2 และ 3 มักเป็นแถวที่พับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับบรรจุสิ่งของหรือผู้โดยสารเพิ่มเติมตามต้องการ

• การเช่ารถยนต์ 7 ที่นั่ง เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลางไปถึงขนาดใหญ่

• ตัวอย่างรถยนต์ 7 ที่นั่งยอดนิยมในไทย คือ Toyota Fortuner, Isuzu MU-X เป็นต้น

เช่ารถไฟฟ้

• เช่ารถไฟฟ้าระยะยาว คือ รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นแหล่งขับเคลื่อนหลัก โดยไม่ต้องใช้เชื้อเพลิงในการทำงาน เชื้อเพลิงแทนที่ในรถยนต์ไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานต่าง ๆ เช่น การชาร์จจากเครือข่ายไฟฟ้าที่บ้านหรือสถานที่ชาร์จสาธารณะ

• รถไฟฟ้า ไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศในขณะที่ใช้งาน ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่ำต่อสิ่งแวดล้อมเมื่อเทียบกับรถยนต์ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

• การเช่ารถไฟฟ้า กลายเป็นที่นิยมอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากความแปลกใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงราคาบริโภคที่ถูกกว่ารถน้ำมัน

• ตัวอย่างรถไฟฟ้ายอดนิยมในไทย คือ Tesla Model 3, BYD ATTO 3 เป็นต้น

เช่ารถตู้

• เช่ารถตู้ระยะยาว คือ รถมีพื้นที่สำหรับบรรจุสิ่งของหรือผู้โดยสารมากกว่ารถยนต์โดยสารปกติ รถตู้มักมีโครงสร้างที่แข็งแรงและมีพื้นที่ในตัวมากพอสำหรับขนสิ่งของหรือบรรทุกผู้โดยสารที่มีจำนวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

• รถตู้ มีการออกแบบและขนาดที่หลากหลายเพื่อใช้ในการตอบสนองความต้องการของผู้ใช้แต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นในด้านการขนสิ่งของหรือการขนผู้โดยสารและสามารถเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับการขนส่งในหลายๆ งานและสถานการณ์ต่าง ๆ

• การเช่ารถตู้ มักนิยมใช้ในครอบครัวขนาดใหญ่ หรือในการบรรทุกผู้โดยสารจำนวนมากเพื่อเดินทางไปเที่ยวหรือใช้ในการรับ-ส่งพนักงาน

• ตัวอย่างรถตู้ยอดนิยมในไทย คือ Toyota Commuter, Hyundai H-1 เป็นต้น

เช่ารถเบนซ์

• รถเบนซ์ระยะยาว คือ รถยนต์จากประเทศเยอรมนีที่มีชื่อเสียงและเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหราและคุณภาพสูงในวงการยานยนต์ มีบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายรถเบนซ์คือบริษัท Mercedes-Benz ซึ่งคนไทยมักเรียกสั้นๆว่า Benz

• รถเบนซ์ มีชื่อเสียงในด้านคุณภาพและนวัตกรรมในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆ เช่น ระบบ

เครื่องยนต์ที่มีประสิทธิภาพ, ระบบควบคุมการขับขี่ที่ล้ำสมัย, ระบบความปลอดภัยและความสบายของผู้โดยสาร, และเทคโนโลยีอัตโนมัติที่ทันสมัย

• การเช่ารถเบนซ์ เหมาะในกลุ่มนักธุรกิจ นักลงทุน ที่ต้องพบปะลูกค้า หรือบุคคลที่ชอบเป็นการส่วนตัวและต้องการความแตกต่างทั้งคุณภาพและเทคโนโลยีจากรถยนต์ทั่วไป

• ตัวอย่างรถเบนซ์รุ่นยอดนิยมในไทย คือ Benz C-class, Benz GLC เป็นต้น

เช่ารถอัลพาร์ด

• รถตู้อัลพาร์ดระยะยาว คือ รถตู้ที่ผลิตโดยบริษัท โตโยต้า ซึ่งเป็นรถหรูขนาดใหญ่อยู่ในกลุ่มของรถยนต์พาสเซ็นเจอร์ ซึ่งเป็นรถตู้ที่ออกแบบมาเพื่อบรรจุผู้โดยสารจำนวน 7 ที่นั่ง เพื่อให้ผู้โดยสารนั่งได้สบายในทุกที่นั่ง

• รถอัลพาร์ดมีความสวยงามและหรูหราทั้งด้านนอกและด้านใน มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น ที่นั่งระดับความสบายสูง, ระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียม, ระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ, และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งเทียบเท่ากับรถยุโรป

• การเช่ารถอัลพาร์ด เหมาะกับกลุ่มผู้บริหาร บุคคลที่ใช้รถในการออกงานสังคมต่างๆ รวมถึงกลุ่มครอบครัวที่ต้องการใช้รถตู้ขนาดกลางที่มีสมรรถนะและคุณภาพเทียบเท่ารถยุโรป

 

เช่ารถระยะยาว มีขั้นตอนการติดต่อและเช่ารถอย่างไร ?

ช่องทางติดต่อ

1. เว็บไซต์ : https://www.exclusive.co.th/car

2. ไลน์ : @exclusivecar

3. อีเมล : info@exclusive.co.th

4. เบอร์ : 02-1260718


ขั้นตอนการการเช่ารถระยะยาว

ขั้นตอนการเช่ารถระยะยาว

เช่ารถระยะยาว ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

เอกสารเช่ารถระยะยาว สำหรับบุคคลทั่วไป

1. บัตรประชาชน

2. ใบขับขี่

3. บัตรเครดิต
 

เอกสารเช่ารถระยะยาว สำหรับนิติบุคคล

1. หนังสือรับรองบริษัทฉบับล่าสุด ไม่เกิน 3 เดือน

2. ใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3. บัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*ในกรณีกรรมการผู้มีอำนาจลงนามไม่ได้มารับรถยนต์เองจะต้องมีใบมอบอำนาจ* โดยมีข้อความสำคัญในการมอบอำนาจดังนี้ 

          1. ให้ทำสัญญาเช่ารถยนต์

          2. ให้รับมอบรถยนต์และใช้งานรถยนต์

4. บัตรประจำตัวประชาชน และใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

5. กรณีนิติบุคคลที่ต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ขอให้นำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายมาด้วยในวันรับรถยนต์

 

เช่ารถระยะยาว มีการบริการหลังการขายอย่างไรบ้าง ?

• การซ่อมบำรุงรักษา และการตรวจเช็คระยะ

          เมื่อใช้งานระยะยาวรถยนต์ก็จะสึกหรอไปตามอายุการใช้งาน จึงต้องมีการเช็คและบำรุงรักษาตามระยะการใช้งาน เช่นการเข้าตรวจเช็คระยะ การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ซึ่งทางบริษัทรถเช่าจะทำหน้าที่นี้ให้คุณตลอดสัญญาเช่า เมื่อรถใกล้ถึงกำหนดเข้าบำรุงรักษา บริษัทจะมีบริการแจ้งเตือนการนำรถยนต์เข้ารับการบำรุงรักษาด้านต่างๆ ให้แก่ลูกค้า ซึ่งคุณสามารถนำรถเช่าเข้าใช้บริการได้ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรักษาชั้นนำกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ

• การต่อประกันภัย พ.ร.บ. และภาษีรถยนต์ประจำปี

          เมื่อเช่ารถระยะยาว บริษัทจะจัดการเรื่องต่ออายุ พรบ., ทะเบียน, ประกันภัยรถยนต์ ล่วงหน้าให้แก่ลูกค้าตลอดอายุสัญญาเช่า ทำให้ลูกค้าประหยัดเวลาเพราะไม่ต้องเดินทางไปทำด้วยตนเอง

• บริการรถยนต์ทดแทนภายใน 24 ชม. (กรุงเทพ นนทบุรี) 48 ชม. (ต่างจังหวัด)

          หากเกิดอุบัติเหตุหรือรถเช่าระยะยาวเกิดเสียคุณสามารถอุ่นใจได้เพราะทางเรามีบริการรถทดแทนภายใน 24 ชม. ในกรุงเทพ นนทบุรี และ 48 ชม. ในต่างจังหวัด ซึ่งรถที่นำมาทดแทนจะเป็นรถรุ่นเดียวกัน หรือรถที่มีคุณลักษณะที่ใกล้เคียงกับรุ่นเดิม คุณจะได้มีรถใช้งานต่อเนื่องไม่ต้องเสียเวลาและโอกาสในการใช้งานรถเช่า

 

เช่ารถระยะยาว มีข้อดีอย่างไรบ้าง ?

• ความสะดวกสบาย : การเช่ารถระยะยาวช่วยให้คุณมีรถยนต์ที่ใช้ในการเดินทางทุกวันหรือตลอดระยะเวลาที่คุณต้องการ ไม่จำเป็นต้องเสียเวลาในการดูแลรักษารถยนต์มากนัก เพราะการเช่ารถระยะยาวจะรวมบริการดูแลรถและการบำรุงรักษาเบื้องต้นมาให้

• ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า : การเช่ารถระยะยาวอาจมีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการซื้อรถใหม่ เนื่องจากคุณจะไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์หรือเงินส่วนแรกในการรับรถใหม่ ไม่ต้องเสียค่าจดทะเบียนและค่าประกันภัยรายปี

• เลือกรถได้ตามความเมาะสม : การเช่ารถระยะยาวช่วยให้คุณสามารถเลือกใช้รถยนต์ที่เหมาะสมกับความต้องการและรูปแบบการใช้งานของคุณ คุณสามารถเลือกรถขนาดใหญ่หรือเล็กตามความเหมาะสม และมีโอกาสทดลองขับรถยนต์ที่คุณอาจไม่เคยขับมาก่อน

• ไม่ต้องรับผิดชอบในการขาย : การเช่ารถระยะยาวคุณจะไม่ต้องรับผิดชอบในการขายรถหลังจากการใช้งาน ซึ่งจะประหยัดเวลาและทำให้คุณไม่ขาดทุนในการขายรถ

• บริการรถทดแทน : เมื่อรถที่คุณเช่ารถระยะยาวมีปัญหาหรือเสียขณะใช้งานคุณจะสามารถรับรถทดแทนได้ภายใน 24 หรือ 48 ชม. โดยที่ไม่ต้องหารถใช้ใหม่หรือไม่มีรถใช้ขนาดที่รถของคุณจอดซ่อม

 

          ซึ่งนอกเหนือจากการเช่ารถระยะยาวแล้ว บริษัทเรายังมีบริการหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น เช่ารถตู้รายวัน, เช่ารถไฟฟ้ารายวัน, ช่ารถฟอร์จูนเนอร์, เช่ารถสุวรรณภูมิ และบริการรถเช่าอื่นๆอีกมากมาย

 

ติดตามเนื้อหาล่าสุดของเราได้ทาง

Facebook : https://www.facebook.com/exclusive.co.th

Youtube : https://youtube.com/@ExclusiveCarRental

Tiktok : https://www.tiktok.com/@exclusive.co.th

 

Created : 06-10-2023

บทความที่น่าสนใจ

เช่ารถอัลพาร์ดพร้อมคนขับ มีการให้บริการเป็นอย่างไร ?

BMW series 3 ปี 2020 มีอะไรเด็ดบ้างนะ