เอกสารสำหรับการเช่ารถ

ทางบริษัทรถเช่าอาจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเพื่อล็อคคิวรถเป็นจำนวนเงิน 500-1000 บาท

เอกสารสำคัญ

เอกสารประกอบอื่นๆ

พนักงานบริษัท

สลิปเงินเดือนล่าสุด และบัตรพนักงาน

ใช้รถระหว่างรอซ่อม

เอกสารใบแจ้งซ่อม ใบเคลมประกัน ใบรับรถจากอู่หรือศูนย์บริการ*

สำหรับนักท่องเที่ยว / ชาวต่างชาติ

ตั๋วเครื่องบิน หรือ ตั๋วโดยสารยานพาหนะต่าง ๆ ที่ท่านเดินทางมาถึงจังหวัดนั้น ๆ

เจ้าของกิจการ

เอกสารที่ยืนยันตนว่าเป็นเจ้าของกิจการ เช่น ใบจดทะเบียนผู้เสียภาษี, หนังสือจดทะเบียนบริษัท

*ผู้ให้บริการบางรายอาจขอเอกสารเพิ่มเติม เช่น สลิปเงินเดือน หรือ เอกสารยืนยันว่าเป็นเจ้าของกิจการ

นักศึกษา

บัตรนักศึกษา ใบรับรองสถานะนักศึกษา*

*สำหรับผู้เป็นนักศึกษา จำเป็นต้องมีผู้ปกครองค้ำประกัน และต้องเดินทางมาเซ็นสัญญา ณ วันรับรถด้วย