วิธียกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการจอง

การยกเลิกการจอง

กรณียกเลิก 72 ชั่วโมงก่อนรับรถหรู คุณจะได้รับค่าเช่ารถหรูคืนเต็มจำนวน แต่จะมีหักค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่าน payment gateway ร้อยละ 5 ของยอดที่ชำระมาแล้ว

- กรณียกเลิกน้อยกว่า 12 ชั่วโมงก่อนถึงเวลานัดรับรถหรู คุณจะได้รับค่าเช่ารถหรูคืนร้อยละ 50 ของยอดที่ชำระมาแล้ว

- การคืนเงินจะแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้ง โดยจะโอนคืนเข้าเลขบัญชีของลูกค้า

ท่านสามารถแจ้งการยกเลิกการจองเช่ารถหรูได้ทาง
เจ้าหน้าที่ exclusive car rental ที่เบอร์ 02-030-5880 หรือ Line Id: @exclusivecar

การเปลี่ยนแปลงการจอง

การเปลี่ยนแปลงการจอง เช่น การเปลี่ยนวันรับรถ เปลี่ยนเวลารับรถ เปลี่ยนวันคืนรถ เปลี่ยนเวลาคืนรถ สามารถแจ้ง เปลี่ยนแปลงได้ทาง

เจ้าหน้าที่ exclusive car rental ที่เบอร์ 02-030-5880 หรือ Line Id: @exclusivecar

โดยค่าใช้จ่าย และรุ่นรถหรูที่คุณเลือก อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลให้ และพูดคุยกับคุณทันที