วิธีการเช่ารถ จองรถกับ Exclusive

เตรียมตัวก่อนจองรถหรู

เตรียมข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการจองรถให้พร้อม

ชื่อของคุณ

วันที่และเวลารับรถ-ส่งคืนรถ

สถานที่รับรถ-ส่งคืนรถ

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล์

ข้อมูลอื่นๆ เช่น เที่ยวบิน, ชื่อโรงแรม, Line ID (ถ้ามี)

ระบุสถานที่รับรถ วันและเวลารับ-คืนรถ

ระบุสถานที่รับรถ-ส่งคืนรถ วันและเวลารับรถ-ส่งคืนรถ หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม "ค้นหา"

ระบุสถานที่รับรถ วันและเวลารับ-คืนรถ

เลือกรถหรูคันที่ต้องการ

ระบบจะโชว์รถหรูที่พร้อมจอง ตามวันเวลาที่ลูกค้าเลือกเข้ามาท่านสามารถเลือกรถหรูที่ต้องการ สามารถกดปุ่ม "ดูรายละเอียด" เพื่อดูรายละเอียดของรถหรู
หรือกดปุ่ม "จองรถ" เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการยืนยันการจอง

เลือกรถหรูคันที่ต้องการ

ยืนยันการจองรถหรู

ตรวจสอบรายละเอียดของรถหรูที่เลือก และกรอกรายละเอียดข้อมูล จากนั้นกดปุ่ม "ยืนยันการจองรถ" เพื่อส่งข้อมูลการของเข้าในระบบ
หลังจาก กด "ยืนยันการจองรถ" เรียบร้อยแล้ว จะพาท่านเข้าสู่หน้ารายละเอียดการจอง ท่านจะได้รับหมายเลขการจอง และอีเมลตอบรับจากระบบ และทำตามคำแนะนำที่แนบในอีเมลเพื่อเสร็จสิ้นการจอง

ยืนยันการจองรถหรู